Home Home
Welkom op de website van Actiegroep Groen Graspeel

 

Statement Actiegroep Groen Graspeel:

 

Wat willen wij bereiken!

De Actiegroep Groen Graspeel wil de Graspeel en haar omgeving gezond en leefbaar houden. Ze wil daarom voorkomen dat een ongewenst hoge concentratie van intensieve veehouderij wordt gerealiseerd in landbouwontwikkelingsgebied (LOG) Graspeel, gesitueerd op de grens van de gemeenten Landerd en Mill & Sint Hubert.

 

De actiegroep wil bereiken dat met het oog op de gezondheidsrisico's voor mens en dier, paal en perk wordt gesteld aan het aantal en de omvang van intensieve veehouderijbedrijven en dat eisen worden gesteld aan de minimale afstand van deze bedrijven onderling en tot de burgerwoningen in het bijzonder. Daarnaast wil ze dat ook aan de ongebreidelde groei van intensieve veehouderij in de zogenaamde verwevingsgebieden een halt toegeroepen wordt. De verplaatsing van overlast veroorzakende bedrijven in natuurgebieden en woonkernen moet mogelijk blijven, maar mag niet leiden tot overlast op andere plaatsen.

 

 

De actiegroep wil voorkomen dat de Graspeel de experimenteertuin voor megastallen in Nederland wordt. De groep onderstreept niet tegen agrarische gezinsbedrijven te zijn. Het gebied is al van oudsher een "agrarisch" gebied, waar boer en burger in harmonie met elkaar samenwonen. De door de gemeente Landerd en Mill & Sint Hubert voorgenomen ontwikkelingen laat dit gebeid echter verworden tot een industriegebied voor de vleesindustrie dat zijn weerga in Nederland niet kent en waar niemand de gevolgen van kan overzien. 

  

 

Lees meer...