Home
Laatste nieuws
Krachtenbundeling PDF Afdrukken E-mailadres
Geschreven door Henk Cuppen   
woensdag 24 augustus 2011 17:07

De inwoners van en rondom “de Graspeel” hebben gehoor gegeven aan de oproepen die onlangs in dit weekblad werden geplaatst om de krachten te bundelen. Deze krachtenbundeling heeft geleid tot de oprichting van actiegroep “Groen Graspeel” en heeft primair als doel te voorkomen dat dit, van oudsher agrarisch, buitengebied gaat verworden tot een vee-industrieterrein. Daarnaast dient ook de ongebreidelde groei van intensieve veehouderij in de zogenaamde verwevingsgebieden een halt toegeroepen te worden. De verplaatsing van overlast veroorzakende bedrijven in natuurgebieden en woonkernen moet mogelijk blijven, maar mag niet leiden tot overlast op andere plaatsen.

In het Brabants Dagblad van 20 augustus wordt melding gemaakt dat het college van B&W van gemeente Landerd met het IRAS-rapport nog onvoldoende zicht heeft op de gevolgen van intensieve veehouderij voor de volksgezondheid, maar het rapport wel gaat gebruiken voor de verdere ontwikkelingen van de bestemmingsplannen LOG Graspeel en het buitengebied.

Het betreffende IRAS-rapport verwoordt onomwonden dat wonen nabij intensieve veehouderij leidt to effecten op de luchtwegen. Omwonenden worden potentieel blootgesteld aan endotoxinen en micro-organismen. Voor GGD Nederland is dit aanleiding geweest om sterk aan te dringen op een aantal concrete maatregelen zodat de gezondheidsaspecten straks in de beoordeling van omgevingsvergunningen kunnen worden meegenomen. Deze concrete maatregelen bestaan o.a. uit :

-          De afstand van bedrijven tot woonkernen vergroten.

-          Een beoordelingskader en gezondheidsadvies bij vergunningverlening

De Gezondheidsraad zal deze aspecten naast een nader onderzoek naar de gezondheidseffecten in een toekomstig advieskader verwerken.

Kortom : nog veel onduidelijkheid en onzekerheid waardoor gemeentelijke bestemmingsplannen nog onvoldoende richtinggevend kader hebben om verder vorm te geven. Desalniettemin heeft gemeente Landerd bij de Provincie Noord-Brabant ontheffingen aangevraagd waardoor nieuwe en bestaande bedrijven kunnen uitbreiden tot megastallen van 3 hectare. Daarmee wordt Landerd een uitzonderlijke pilot-gemeente , want nergens in den lande zijn/worden zoveel megastallen in een beperkt gebied geplaatst. Voldoende reden voor de onlangs opgerichte actiegroep om ongerust te zijn over toekomstige ontwikkelingen van de intensieve veehouderij in deze omgeving. De actiegroep is voornemens om binnen afzienbare tijd een informatie-bijeenkomst te beleggen waarin de burger meer duidelijkheid wordt gegeven. Tevens worden de mogelijkheden onderzocht om een gemeentelijk burgerinitiatief te starten waardoor een inhoudelijke politieke discussie omtrent de effecten van (on)gewenste groei van intensieve veehouderij, mede als gevolg van veranderende inzichten op het reconstructiebeleid en gezondheidsrisico’s bij omwonenden, kan plaats vinden.

De onlangs opgerichte actiegroep wil graag in contact komen met een ieder die zijn of haar mening wil geven over de Landerdse “experimenteertuin” in de Graspeel of IV-ontwikkelingen in het buitengebied. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. Hoe meer reacties, hoe beter, want samen staan we sterk en kunnen we voorkomen dat onze gemeentelijke bestuurders, door verkeerde beslissingen, straks desastreuze gezondheidsproblemen bij onze inwoners veroorzaken.

Laatst aangepast op woensdag 24 augustus 2011 17:09
 
Eerste aanmeldingen binnen PDF Afdrukken E-mailadres
Geschreven door john   
zaterdag 06 augustus 2011 23:35

Naar aanleiding van onze reactie op het ingezonden stuk: "het is tijd om de krachten te bundelen" in nieuwsblad Arena Lokaal, zijn ondertussen de eerste aanmeldingen/steunbetuigingen binnengekomen. Dat is prachtig nieuws! Maar helaas kunnen wij nooit genoeg aanmeldingen binnenkrijgen voor onze strijd tegen de invasie van veefabrieken! Dus sluit u aan. Stuur uw aanmelding/steunbetuiging naar Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. en praat er over met uw vrienden en bekenden. Het gaat tenslotte om de gezondheid en de veiligheid van alle inwoners van de gemeentes Landerd en Mill & Sint Hubert.

Laatst aangepast op zaterdag 06 augustus 2011 23:39
 
Uitstel uitspraak RvS PDF Afdrukken E-mailadres
Geschreven door john   
vrijdag 05 augustus 2011 11:53
De uitspraak van Raad van Staten tegen de gemeente Mill & Sint Hubert is met 6 weken verlengt. De uitspraak wordt nu begin oktober verwacht.
 
Boeren voor burgers PDF Afdrukken E-mailadres
Geschreven door john   
donderdag 28 juli 2011 21:07

Boeren gaan voor burgers!

Door hen rechtstreeks beroep bij de raad van staten tegen vijftien verleende ontheffingen voor megastalleen te ontzeggen, krijgen brabantse burgers wederom het gevoel dat de provincie in elk geval niet hun belangen behartigt. Dat oordeelt de SP-statenfractie over deze in haar ogen voorbarige stellingname van het provincie bestuur (GS).

Dat maakte vorige week bekend dat bezwaarmakers met hun beroep moeten wachten tot de provinciale ontheffing door de gemeente wordt gebruikt om de megastal in het bestemmingsplan op te nemen. GS baseert zich hierbij op een zeer recente uitspraak van de raad van staten over een ontheffing in Noord-Holland. Het is volgens de SP nog maar de vraag of die uitspraak ook zal gelden voor de brabantse ontheffingen.

SP-statenlid Veerle Slegers vind het opmerkelijk dat gemeenten en benadeelde boeren wel in beroep kunnen tegen de 28 weigeringen van GS om ontheffing voor een megastal te verlenen. Volgens haar voedt deze ongelijkheid de gevoelens van veel brabanders dat de economische belangen van de boeren bij de overheid in betere handen zijn dan de sociale en gezondheidsbelangen van de burgers.

 

(Bron De Gelderlander, 28 juli 2011)

Laatst aangepast op donderdag 28 juli 2011 21:30
 
MRSA op IC Weert PDF Afdrukken E-mailadres
Geschreven door john   
dinsdag 26 juli 2011 21:55

Opnamestop IC Weert vanwege MRSA bacterie.

Het St. Jans gasthuis in Weert heeft vanwege de MRSA bacterie een opnamestop afgekondigt voor de Intensive Care. De bacterie werd gevonden bij een patient op de afdeling intensieve zorg. De patient wordt nu appart verpleegd. De MRSA bacterie is gevaarlijk voor mensen die een lage weerstand hebben!

 

Het ziekenhuis bekijkt of personeel en andere patienten ook besmet zijn. Ook zijn hygiene-maatregelen van kracht. De opnamestop duurd drie tot vijf dagen.

 

Het betekend niet dat de intensive care dichtgaat. Wel zijn zware operaties uitgesteld.

Zo nodig gaan patienten naar een ander ziekenhuis.

 

(bron teletext)

Laatst aangepast op dinsdag 26 juli 2011 22:16
 
« StartVorige12345678VolgendeEinde »

Pagina 7 van 8